Raskere og bedre beslutninger innen landmåling

Navnet vårt er satt sammen av to ord: Topos, som betyr sted, samt metrikk, som betyr mål. Det er nemlig det vi kan, det vi tilbyr kommuner, entreprenører og sluttbrukere som ønsker pålitelige data raskt og rimelig: Landmåling ved hjelp av detaljert laserskanning. Les om oss og få lyst på mer!

Les mer

Topometrics verdikjede

Datafangst

Vi kartlegger området med en detaljgrad ned på millimeternivå.
65 % kostnadsreduksjon.

prosessering

Vi prosesserer datafangsten raskt og leverer den forståelig. 55 % kostnadsreduksjon.

Klassifisering

Vi klassifiserer topografiske elementer ned til minste detalj. 
65 % kostnadsreduksjon.

eksport

Sluttproduktet vårt er solide, pålitelige dokumenter; gode beslutningsgrunnlag for kunden.

Våre tjenester

Hvorfor velge Topometrics

Enkelt og tilgjengelig

  • Laserskanning ved bruk av drone
  • Sanntidsproduksjon av georeferert og farget punktsky.
  • Leveranse av ubehandlet data samme dag
  • Prosessert og klassifisert datasett innen 2 virkedager 
  • Unngår tidkrevende prosessering
  • Fotomateriale som del leveransen uten ekstra kostnad

Presisjon

  • Rekkevidde på 250 meter
  • Absolutt nøyaktighet: 10 - 15 mm RMSE ved 50 meter høyde/avstand
  • 50 til 300+ pkt/m2 oppløsning

erfaring

Topometrics er en fersk knoppskyting som springer ut av selskapet Nordic Unmanned. Nordic Unmanned er ledende tilbyder av dronetjenester i Norden. Les mer på nordicunmanned.com

Teknologi