Landmåling gjort enkelt og tilgjengelig

Sagt på fagspråket handler det om georefererte datasett i form av punktsky og 3D for bruk innen planlegging, rapportering og dokumentasjon. Ved å kombinere ubemannede systemer med software som prosesserer datafangsten, reduserer vi både tids- og kostnadsbruken for georefererte oppmålingsdata dramatisk.

Rene kinderegget, tenker du? I så fall har du helt rett.

Metoden vår er altså ikke bare nøyaktigere enn tradisjonell fotogrammetri eller fotoskanning. Den er også mye raskere. Og mye rimeligere.

Topometrics er ikke alene i Norge om å bruke laserskanning, men vi er alene om å kunne tilby tjenesten også til små og mellomstore aktører. Vi er en liten, smidig organisasjon som kan agere raskt og tilby prisgunstige løsninger for både større og mindre oppdrag.

Skal du som utbygger med store eller små planer, ha tak i et kart over det aktuelle området, vil veien via tradisjonelle kanaler være både langsom og til dels kostbar. Velger du å kontakte oss i Topometrics, sparer du både tid og penger – pluss at du sitter igjen med et 3D-basert beslutningsgrunnlag som er mye bedre enn det du ellers ville fått. 

Haster det? Da kan vi skanne i helgen, mandag morgen har byggelederen din oppdatert info på skjermen!

Raskere, rimeligere og bedre. Hvordan er det mulig?

Vi har heller ingen landmålere på jobb ute i felten. Vi orienterer oss ennå via fastmerke, men bruker i tillegg gps-korreksjon via antenner. Dette gir en ekstrem detaljgrad: Vi kan om nødvendig lever data ned i 15 mm nøyaktighet, men vet at 3-4 cm nøyaktighet er det markedet i hovedsak vil etterspørre. Selv uten fastmerker vil vi klare en intern nøyaktighet på 1-2 cm hvor nøyaktig georeferering ikke er viktig.

Vi hopper elegant over den tradisjonelle, tid- og ressurskrevende fotogrammetrien. Med laserskanningen genereres punktskyen umiddelbart. Med vår metode for datafangst elimineres også konsulentleddet ­– vi er i stand til å levere data som er så grundige, så forståelige, så håndgripelige at en videre evaluering ikke er nødvendig. Mens det tidligere var bruk for en mengde landmålere som analyserte og tolket dataene, gjør vi nå dette ved hjelp av software som klassifiserer og prosesserer fanget data.

Vi bruker drone, ikke helikopter. Dette får naturlig nok store konsekvenser for prisleiet. I stedet for å betale 50.000 kroner betaler du kanskje bare 7.000 kroner for samme jobben. Så ekstreme er forskjellene.

Et faktisk eksempel: For en tid tilbake gjorde vi en jobb ved hjelp av tradisjonell fotogrammetrisk skanning. Prislappen for å kartlegge én kvadratkilometer kom på 216.000 kroner. Skulle vi gjort samme jobben i dag, med drone og laserskanning, ville den ha kostet 50.000 kroner.

Nøyaktighet, hurtighet og kostnad, altså. En ekstra bonus og et fjerde pluss er trygghet: Vi er til enhver tid oppdatert på installasjoner og luftfartsbevegelser i området hvor vi er i virksomhet. Ingen andre i luftrommet skal forstyrres av oss – og ingen der nede på bakken skal risikere å få en løpsk drone eller deler av utstyret på uønsket visitt.