Sporbar og sammenlignbar informasjon

Vårt spesialområde er leveranse av høyoppløselige punktskyer generert ut i fra laser montert på drone. Den store fordelen med Laserskanner, i motsetning til Fotogrammetri, er at man får svært detaljerte og nøyaktige terrengmodeller selv i tett vegetasjon, i tillegg til en høy nøyaktighet rett ut fra boksen. En annen fordel er at man får en umiddelbar punktsky foran seg mens man skanner. Dette er spesielt nyttig i situasjoner hvor kunder trenger umiddelbar data, f.eks ved kartlegging av flom eller rasutsatte områder. 

Vi tilbyr også andre tjenester, nesten alt som kan festes på en drone. Multispektral skanning, hyperspektral inspeksjon, termisk kartlegging og inspeksjon, samt normal fotogrammetri. 

Lidar-skanning

LiDAR skanning med 2-4 cm nøyaktighet ferdig prosessert og kalibrert. Leveranse av punktsky innen 2 virkedager etter flyvning.

Pris fra 6.990,- 

*eks. mva

lidar-skanning+

LiDAR skanning med 2-4 cm nøyaktighet ferdig prosessert og kalibrert. Leveranse av fargelagt og klassifisert punktsky innen 3 virkedager etter flyvning. Andre produkter som Ortofoto, Terrengmodeller, Kotekart m.m kan legges til etter kundens behov.

Pris fra 9.990,-  

*eks. mva

Fotogrammetri

Vi leverer ferdig prosessert punktsky med 2-5 cm nøyaktighet og en bakkeoppløsning på 1-5cm. Leveranse av punktsky og ortofoto innen 4 virkedager etter flyvning.

Pris fra 9.990,- 

*eks. mva

Thermoskanning

Et termisk kamera har mange bruksområder. For å nevne noen; inspeksjon av bygg og anlegg, overvåking av områder, søk og redning eller skanning av store områder for å se etter energitap. 

Multispektral skanning

Vi tilbyr også multispektral kartlegging. Dette kan blant annet brukes til å overvåke tørke, forutsi landbruksproduksjon, bistå med farlige brannsoner eller analysere landjord før og etter graving ved store utbygginger. 

Kontakt